Čudnovati doprinos Walta Disneya političkoj komunikaciji

Kada pričamo o ljudima koji su uistinu pomaknuli granice i čija vizija i kreativnost su svijet u kojem živimo učinile tako bajkovitim, tada moramo spomenuti legendarnog Walta Disneya. S već 47 godina od njegove smrti i dalje je jedan od najvećih improvizatora, vizionara i biznismena.

Cijeli svijet, pa i svjetla Hollywooda u njegovo vrijeme obilježio je rat koji je dijelio svijet. Uvijek ispred svog vremena i s maštom koja je promijenila svijet Walt je tada mijenjao pogled na rat. Vizionar, kreativac i političar… Što od Disneya možemo naučiti o političkoj komunikaciji?

1) Be a friend of a working man – Možda vam se čini da jednom kada stvorite svoje carstvo da je teško svijet gledati ispod sjajne krune. Zato je upravo tajna velikog čovjeka mali u njemu. Iako je bio „kralj svog svijeta“ često je znao zanemariti svoje političke poglede u korist malog čovjeka, jer, konačno i on sam je bio radnik.

2) Make a trend for a lifelong brand – Znamo da mislite da u današnjem svijetu čuda više ne postoje. Sve je izmišljeno, sve je dokazano i izuzet nam je prostor gdje bi vjerovali u zamišljeno. No, ovo ne vrijedi za sanjare poput nas. Mislite izvan kutije! Walt Disney je prvi u političku komunikaciju uveo marketing u svom stilu. Američki predsjednik Eisenhower bit će u povijesti zapamćen kao prvi kandidat koji je kao politički alat koristio video spot. Ideja je došla od guess who 🙂

3) Stay openminded – Svijet se mijenja, a s njim se trebate mijenjati i vi. Od teškog konzervativca (po obiteljskoj tradiciji) do strahovitog antinacista tijekom rata, te konačno do liberala… Važno je iznova pronalaziti i valorizirati vrijednosti. Vrijeme je na vašoj strani, važno ga je prepoznati, iskoristiti i napraviti baš bajkovitim.