QUINTANA WAY OF LIFE

Quintana komunikacije je agencija koja pruža usluge na području komunikacija, odnosa s javnošću i novih medija.

Quintana komunikacije je jedinstvena agencija na hrvatskom tržištu osnovana 2006. godine.

QK okuplja ugledne stručnjake s područja strateškog komuniciranja, političkog marketinga te novih medija, koji pružaju širok portfolio kvalitetnih usluga, od savjetovanja i odnosa s javnošću do kriznog menadžmenta i strateškog upravljanja informacijama.

Brendoranje

[Quintana komunikacijski koncept] – /brændoranje/ – figurativni pojam koji podrazumijeva vjerovanje da naporan rad u komunikacijama daje plod, rezultate, baš kao što je to slučaj u poljodjelstvu

Brendorač

Brendorač – radnik u komunikacijskom polju. Profesionalac, objektivan, ali i prilagodljiv. Jednako kao što ratar svakodnevno obrađuje zemlju da bi stvorio najbolje uvjete za uzgoj tako i brendorač svakodnevno obrađuje komunikacijsko polje kako bi potom ubirao plodove.

KomuniAkcija

KomuniAkcija – ne znači samo umijeće komuniciranja, već i umijeće stvaranja. Zamislimo komunikaciju kao neobrađeno polje. Marljivim radom, naporom sami stvaramo nove prilike, sadimo, pratimo i čekamo plodove.

Plodovi komunikacijskog rada

Nakon napornog rada, vrijeme je za ubiranje plodova. Zemlja se priprema, obrađuje, a sve u iščekivanju plodova svakodnevnog rada i predanosti. Trud, napor i upornost gnojivo su koje u komunikacijama daju zaslužene plodove.